Jak snadno získat půjčku


Získání půjčky se může někdy stát pěkně tvrdým oříškem. Vydáte se do banky s představou o získání potřebného finančního obnosu a nakonec jste nemile překvapeni, že vlastně na žádnou půjčku nedosáhnete.
řada pokladniček


Dá se taková nepříjemná situace vůbec vyřešit?


Můžete se obrátit na nebankovní společnosti. Jsou stejně poskytovateli většiny půjček. Raději si dobře rozmyslete, zda je pro vás půjčka nezbytně nutná. Někdy je to cesta do pekel. Kvůli zapůjčení finančního obnosu třeba na dovolenou se pro neschopnost splácení můžete dostat do maléru.


Společnosti, které nebankovní půjčky nabízí, vám vyjdou ochotně vstříc. Budou se předcházet v nabízených výhodách i ve výši sumy, kterou jsou vám schopni půjčit. K vytouženým penězům se většinou dostanete velice rychle. Někdy je vyřízení půjčky až překvapivě bryskní. Zlákat vás může nabídka odložení splátek většinou až po dobu tří měsíců nebo nulový poplatek za vyřízení půjčky. Všechny uvedené atributy jsou sice příjemné, ale počítejte při tom se skutečností, že na druhou stranu zaplatíte vyšší úroky. Vzpomeňte si na přísloví, že každá mince má dvě strany a svůj výběr neunáhlete. Vybírejte jen mezi ověřenými institucemi.


K vyřízení půjčky toho vlastně ani moc nepotřebujete. Stačí, když splňujete podmínky plnoletosti a máte platný průkaz totožnosti. Dál už to půjde jako po másle.
hromádky mincí


Některé nebankovní společnosti půjčí peníze dokonce problémovým klientům.


Další možností jak se dobrat kýžených financí je půjčka od lidí. Funkční a vyzkoušený způsob půjčování financí.


Půjčit si můžete na cokoliv. Auto, dovolená, lékařské zákroky je lhostejné na co půjčku požadujete. Daná je pouze minimální a maximální částka půjčky. Sami si určíte výši splátky, tak aby pro vás bylo splácení únosné. Další výhodou je, že splátku můžete splatit kdykoliv. Počítejte s tím, že půjčka vám bude k dispozici za dva až tři dny


První počítačové hry se v socialistickém Československu vyvíjely již v 60. letech


První počítačové hry v době socialismu se objevily již na konci 60. let. Zdá se to přinejmenším podivné, ovšem lidé se dokázali bavit již v době, kdy se na našem území provozovaly mainframové počítače ve speciálně vybavených klimatizovaných sálech. Byly to podnikové výpočetní systémy většinou na zpracování mzdových listů a pro materiálně technickou základnu. Pracovali v nich programátoři a operátoři, kteří stroje obsluhovali s pomocí děrných štítků a magnetických pásek, a výkon tehdejších počítačů o velikosti šatní skříně byl tak mizivý, že by se nedal srovnávat ani se soudobým levným modelem chytrého telefonu.
nápis v mracích
Programátoři ve volných chvílích vyvíjeli různé hry pro své pobavení a některé z výtvorů jsou dnes dokonce na Internetu k nalezení. Kolují na různých „retro“ webech a lze je spustit přes emulační rozhraní.

Někteří možná ještě pamatují osmibitové zázraky techniky

Šíření takových her v té době nebylo ovšem vůbec snadné. Programátoři se nejprve museli osobně setkat a předat si zdrojové kódy, které se musely ručně do počítače zadat, v té době neexistovala v Československu síť, že by bylo možné odesílat cokoliv formou elektronické pošty. V 80. letech se programy zaměřené na počítačové hry šířily v některých populárně naučných časopisech a cenzura v té době již výrazně opadávala ve srovnání s dobou před dvaceti lety, navíc vědeckotechnickému pokroku málokdo bránil. A počítačové hry do tohoto sektoru kupodivu zapadaly.
dva hráči

ZX Spectrum Plus

V polovině 80. let se na veřejnosti objevily první modely zahraničních počítačů, připomeňme např. výrobek ZX Spectrum, byly to osmibitové stroje, do nichž se program snímal pomocí kazetového magnetofonu. Digitální podoba dat se převáděla do analogové podoby na magnetický pásek v kazetě, kazety si lidé mezi sebou půjčovali a duplikovali a tím se programy mohly šířit.
černý řadič
Připomeňme si např. oblíbenou hru Manic Miner, Prince of Persia, neboStar Trek. Hry byly pochopitelně (většinou) dvojrozměrné a některé z nich byly jen v černobílé verzi. Primitivnější hry měly výstup vyvedený dokonce jen na tiskárnu. Na konci 80. let se na trhu objevily první PC – Personal komputery a hry se již mohly šířit přes diskety. Jednou velmi oblíbenou hru, jejíž obdoba se hraje i v současné době, jsou arkády, hra se tehdy jmenovala Arkanoid.

Jak získat uznání od šéfa?

Pracujete-li v týmu, kdy úvodní i konečné slovo má šéf, je logické, že s ním chcete být zadobře. Ať už se jedná o velkou skupinu lidí, která svého nadřízeného vídá jen o výročním zasedání, anebo o malou partu, kde jsou vztahy nastaveny téměř na kamarádské bázi a jste v kontaktu každý den, shodneme se na tom, že být zadobře se svým šéfem je nadevše.

struktura seo

Proč se vám to vyplatí?

·         Postaví se za vás! Ať se stane cokoli, víte, že v něm máte oporu a že vás vezme pod svá ochranná křídla.

·         Můžete se od něj mnoho naučit. Lídr je zpravidla zkušený ve svém oboru a je nezbytné snažit se od něj pochytit veškeré možné know-how, které se vám bude v budoucnu hodit.

·         Díky němu získáte dobré kontakty. Každý vedoucí ví, že je nezbytné mít dobré vztahy napříč celou společností, ve které pracujete. Díky této filosofii a jeho kontaktům si můžete rozšiřovat svou síť kontaktů, která se vám bude vždy hodit.

Lehko se poví, těžší je tomu dostát. Je řeč o tom, jak získat šéfovu náklonnost. Samozřejmě není namístě nic jako podlézání a pochlebování – nejenže to není fair play, navíc to váš šéf jistotě brzy odhalí a pokud má srdce na pravém místě, nebude mu to vůbec příjemné.

Zvolte elegantnější cestu, která je tou správnou. Držte se následujících kroků:
struktura seo

·         Buďte jeho pravou rukou! Je potřeba zařídit nějakou otravnou administrativu, která mu komplikuje práci? Chopte se toho! Potřebuje asistenci při nějaké významné akci nebo prezentaci? Jděte s ním. Objevil se nějaký urgentní pracovní úkol, který je potřeba neprodleně vyřešit? Zdržte se v práci o chvíli déle a pomozte mu!

·         Ptejte se! Každého nadřízeného vždy potěší, když má nadšené diváky pro své příběhy a pracovní historky. Zajímejte se o detaily, ptejte se na jednání nebo různé projekty, kterých je součástí – co bude moci a bude chtít, vám jistě s radostí poví.

·         Svěřte se! Nebojte se přiznat, že vám v práci něco nejde. Mluvte s ním o sobě, buďte sebekritičtí a nebojte se také pochválit. Ukážete tím, že máte dobrou sebereflexi a že dokážete být i ve vztahu sami k sobě objektivní.

Současná světová náboženství

1.       BUDDHISMU
 Neteistické → vychází z Buddhovo učení
·         osvobození od koloběhu života → vysvobození z nevědomého egoismu
·         osobní zkušenost → hledat pravdu, která odpovídá jejich zkušenosti a nechtít jednoznačné vysvětlení
·         cesta k probuzení
 
 

Místo vlivu Rituál Symbol Dělení Literatura Doba vzniku Počet věřících Místo vzniku
Asie meditace 8 šťastných symbolů Buddhy Dělení se učení Tipika 6-5 st. př.n.l Více než 300000 mil. Indie

 
 ruce na knize
 
2. ISLÁM
·         Založena na učení proroka Mohameda
·         Monoteismus
·         Pět zásad islámu:
2.       vyznávat, že není žádného jiného Boha a že Mohamed je jeho poslem
3.       povinné denní modlitby
4.       půst v měsíci ramadánu → během měsíce ramadánu se muslimové během dne zřeknou pití a jídla
5.       věnovat částku chudším vrstvám
6.       pouť do Mekky

Místo vlivu Posvátná místa Dělení Literatura Doba vzniku Počet věřících Místo vzniku
Severní Afrika Mešita Sunna (75-90%)
Šíity
Korán 7. st.n.l
(622)
1.6 miliard
2 nejrozšířenější
Damašek a Mekka

3. HINDUISMUS
·         Polyteismus
·         Bohové jsou Bhrama, Višnu, Šiva Ganéša
·         Posvátná zvířata (např. kráva)
·         Teorie o světu a času → Manuovo zákoník → Brahma stvořil svět a ten je systematicky ničen
·         Stvoření
·         Reinkarnace

Místo vlivu Rituál Instituce Dělení Literatura Doba vzniku Počet věřících Místo vzniku
Indie 2x denně modlitby brahmání historické Védy 1000 př.n.l. Téměř jedna miliarda (3. nejpočetnější) Indie

sochy andělů

4. KŘESŤANSTVÍ
·         Vychází ze starého zákona (judaismu)
·         Věří, že Ježíš Kristus je syn boží a spasitel
·         Desatero
·         Monoteistické

Místo vlivu Rituál Symbol Dělení Literatura Doba vzniku Počet věřících Místo vzniku
Evropa Křest, svatba, biřmování, pohřeb, zpověď, modlitba Kříž Pravoslavné
Katolické
Protestanské
Bible (starý a nový zákon) 0 našeho letopočtu Více než 2 miliardy (nejrozšířenější

 

Jeruzalém (Izrael)

5. JUDAISMUS
·         Monoteistické
·         2 praotcové → Abrahám a Jákob
7.       Bůh je jeden.
8.       Bůh je netělesný.
9.       Bůh je věčný.
10.    Jedině Bůh sám může být uctíván.
11.    Proroctví zaznamenaná v Tóře jsou pravdivá.
12.    Mojžíš byl největším prorokem.
13.    Tóra je božského původu.
14.    Tóra je neměnná a nezaměnitelná.
15.    Bůh je vševědoucí.
16.    Je odměna za dodržování přikázání a trest za jejich porušování.
17.    Mesiáš jistě přijde.
18.    Nastane vzkříšení mrtvých.

Posvátná místa Symbol Dělení Literatura Doba vzniku Místo vzniku
Synagoga Davidova hvězda, sedmiramenný svícen Ortodoxní, Konzervativní, Progresivní Bible (starý)
Tanach
Tora
13. st.př.n.l (nejstarší) Izrael

DALŠÍ NÁBOŽENSTVÍ

KONFUCIANISMUS
·         Čína
·         zakladatel: Konfucius
·         zdůrazňuje správné chování a disciplínu
·         mnoho lidí to považuje za životní postoj a morální systém než za náboženství
TAOISMUS
·         Čína
·         zdůrazňuje niternost, umírněnost a život v harmonii s přirozeným během věcí

Jarní bylinkový kalendář

Pokud s vyséváním začnete včas, nejlépe na přelomu února a března, v polovině května budete mít zdravé a silné rostliny, dobře připravené na vysazování na záhony. Tak jako při přípravě zeleninových sazenic, i při bylinkách platí stejná pravidla – dostatek vláhy, světla a tepla.

plechové květináče

Teplý okenní parapet je ideální místo. Dobrým řešením jsou malé domácí skleníky nebo výsevní misky překryté fólií či sklem. Stejně jako u zahradních fóliovnících a sklenících, ani v tomto případě nesmíte zapomenout na pravidelné větrání.

Ze semen se nejčastěji pěstují jednoleté a dvouleté byliny – bazalka, anýz, fenykl, heřmánek, kerblík, kopr, koriandr, dobromysl zahradní, měsíček lékařský…

V březnu, v teplejších polohách už i koncem února, je nejvyšší čas na přípravu půdy pro přímé setí osiva nebo vysazování předpěstovaných rostlin. Když záhon oschne, povrch mělce zkypřete a pomocí hrábí zapracujte dobře vyzrálý kompost. Než začnete s vyséváním nebo vysazováním, nechte půdu ulehnout.

Jako poslední bod přípravy záhonu před vyséváním semen a vysazováním sazenic je důležité povrch záhonu pěkně urovnat několika tahy hráběmi od středu směrem ven. Odstraníte tak poslední zapomenuté kamínky či nerozdrobené větší hrudky zeminy, které by mohly překážet.

V dubnu můžete postupně začít i s úpravou a přesazováním rostlin, které přezimovaly v nádobách – tymián, rozmarýn, vavřín bobkový… S vysazováním na záhony počkejte do poloviny května. Pokud je však chcete nadále pěstovat v nádobách, dopřejte jim nový substrát a podle potřeby i větší květináče.
zahradní nářadí

V polovině května již naplno začíná sezóna pěstování rostlin na zahrádce. Zakoupené rostliny či mladé vypěstované sazenice už můžete vysazovat přímo na připravené záhony. Během celé sezóny budou mít dostatek času nejen na tvorbu kořenového systému, ale i na růst nadzemních částí. Vytrvalé druhy tak budou dostatečné silné na přečkání zimy.

Záhonové výsevy i mladé rostliny pravidelně zalévejte a půdu odplevelujte. V květnu už je často aktuální i ochrana proti škůdcům, například proti obávaným slimákům.

Může to být ještě lepší

Je už dávno naprostou samozřejmostí, že domů, do práce i leckam jinam máme zavedenou elektřinu. Že tam jednoduše přijdeme a je-li toho zapotřebí, stiskneme vypínač a už svítí světlo nebo funguje ten či onen spotřebič, k němuž onen vypínač náleží. A pokud ten právě zmíněný spotřebič nefunguje, učiníme ještě jeden krok – zasuneme zástrčku od jeho šňůry do zásuvky a je dosaženo toho, co si žádáme.
Zásuvky a vypínačejsou pro nás už naprosto běžnou součástí každodenního života, něčím, co automaticky dokáže používat každý, od malých dítek až po ty nejstarší seniory.
stará zásuvka

Dotyčná zařízení používáme a už se nad nimi vesměs ani trochu nezamyslíme, jsou pro nás docela všední. Ovšem možná bychom se nad nimi přes jejich okoukanost trochu zamyslet měli. Protože i když tyto fungují vesměs bezvadně, je tu přece jenom možnost propracovat se https://www.lotmat.cz/s-novymi-elektroinstalacnimi-prvky-k-vetsi-radosti/. A to proto, že dnes už se nevyrábějí zásuvky a vypínače jenom a pouze proto, aby nám prokazovaly služby, k nimž jsou předurčeny.
Dnes už se dostává kromě jejich funkčnosti do popředí i jejich estetická úroveň. Která má logicky také význam, nejednou přímo nemalý.
Jak už tomu tak bývá, má každá místnost své tu více a tu méně originální vybavení, má svůj vzhled, své barvy a tvary kdečeho. To aby se v ní člověk, který se v ní zdržuje, cítil příjemně. A je přece jenom smutné, pokud by měl být výsledný dojem z takové třeba i sebedokonaleji vybavené a vypiplané místnosti zkažen takovým detailem, jako je třeba vypínač. Nebo zásuvka, působící tam jako pověstná pěst na oko.
Má-li být takový pokoj dokonalý do posledního detailu, neměly by v něm chybět právě tyto elektroinstalační prvky, a to ty ze sortimentu Unica Colors od firmy Schneider Electric. Protože je to právě tato firma, jež má dlouholeté zkušenosti z právě tohoto oboru, jež nabízí sortiment dokonalý nejen co se týká funkčnosti, ale i kvality, tvarů a barev.
kulatá zástrčka

Každý člověk si tu tak může vybrat přesně to, co se mu hodí do jeho interiéru, ať už je to něco naprosto jednoduchého nebo naopak i tvarově či barevně složitějšího. Každý si tu může vybírat podle:
a)      barvy rámečku
b)      základního tvaru
c)      velikosti
d)      stupně ochrany a zabezpečení
V tom všem jsou u Schneider Electric dobří, ne-li přímo nejlepší. A kdo by si tak pořizoval něco ne až tak docela dokonalého, co by se mu pak doma nebo na pracovišti nebo kdekoliv jinde nelíbilo, že? Když si může vybrat přesně to pravé. A to dokonce za nikterak přemrštěnou cenu.

Generátor přijde k duhu

I dnes jsou u nás ještě místa, kde je o elektřinu nouze. Kde místní nediskutují o tom, zda je lepší elektřina z tradičních neekologických nebo naopak z alternativních a k přírodě šetrných zdrojů, ale zda vůbec nějaká elektřina je. Protože tam vesměs není.
dieselagregát universal

 

Ovšem co se dá dělat, když je náhle elektřiny zapotřebí i tam? Pokrok se zastavit nedá a tak se občas stane, že je třeba připojit k proudu něco i tam, kde napětí přímo napínavě kolísá, případně kde chybí docela.

 

V tu chvíli není jiné volby. V tu chvíli přijde ke slovu nějaký ten generátor. Protože jak jistě víte, https://www.new4.cz/generator-zajisti-napajeni-elektrinou/ prakticky čehokoliv a kdekoliv.

 

Generátor se hodí například připracích v odlehlejších místech, dejme tomu při údržbě silnic, hodí se i při pořádání masovějších akcí pod širým nebem, jako jsou dejme tomu sportovní klání nebo kulturní či zábavní akce určené široké veřejnosti. A dobrou službu poskytne i při výpadcích energie při přírodních katastrofách nebo dejme tomu ve chvíli, kdy jste coby neplatiči odstřiženi od sítě.

 velký generátor

Ve všech těchto a podobných případech se můžete spolehnout na to, že vás generátor nenechá na holičkách, že vám potřebnou elektřinu poskytne. Tedy můžete se na tento spolehnout, pokud si ho necháte dodat od specialistů, kteří tomu rozumía dodají vám přesně to, co potřebujete. Plus se od těchto můžete i lecčemu přiučit.

 

Je logické, že čím větší ona chystaná akce je, tím silnější a výkonnější musí takový zdroj být. Aby se dostalo na veškerou aparaturu a techniku, jež má být napájena a jež se není ochotna uskromňovat. Ovšem na druhou stranu je hloupost si pořizovat něco výrazně výkonnějšího, než je zapotřebí, protože by se to mohlo i citelně nevyplatit.

 rezavý generátor

A proto je třeba vsadit na takové odborníky, kteří člověku poradí upřímně, bez jakýchkoliv postranních úmyslů, bez snahy udat zásadně jen to nejdražší a pro ně finančně nejzajímavější, případně šunt, který nikdo soudný nechce.

 

Když si pořídíte generátor od specialistů, neprohloupíte. Budete mít elektřinu kdykoliv a kdekoliv. I kdyby vás energetici odpojili od sítě a sociálně slabé nekalé živly vzápětí ukradly kabely i se stožáry vysokého napětí. Protože generátor je tu jenom pro vás. Ať už si chcete trochu posvítit lampičkou na čtení nebo spustit obří lunapark.

Nejoblíbenější způsoby oddálení ejakulace

Správné dýchání

Správné dýchání je klíčem k úspěchu při jakékoli činnosti a platí to dvojnásob při sexuálním aktu. O mužích je známo, že dýchají pomaleji než ženy, ale v případě vzrušení naopak dýchají zrychleně. To pak vede k vyplavování adrenalinu a k rychlému, ale spíše povrchnímu orgasmu. Velkou roli také hraje únava, která se tímto způsobem dýchání prohlubuje. Snažte se užít si sex raději pomalými pohyby, v poklidu, dýchejte zhluboka a pomalu, dech nezadržujte. Tento způsob umožní i silnější prožitek a pochopení pocitů vaší partnerky a častokrát vede i ke spontánnímu společnému orgasmu.

akt

Vhodná doba

K lepšímu soustředění a vyjádření rozkoše přispívá i vhodně zvolený čas. Může se to zdát malicherné, ovšem biologické hodiny se nedají oklamat, nicméně lze této znalosti využít ve svůj prospěch. Nejsilnější orgasmy a nejméně potíží s předčasnou ejakulací přichází v dopoledních hodinách mezi osmou a desátou hodinou, kdy je v organismu nejvyšší hladina testosteronu. Zkuste pozměnit své zvyklosti a přizpůsobit se biorytmům.

kondom

Generika

Jistým řešením mohou být léčivé přípravky formulované jako tzv. generika. Jsou to v podstatě ekvivalentní formy známých léčiv, které se však distribuují za nižší cenu a jsou tím pádem přístupnější většímu počtu zájemců. Podmínkou, jež musí tyto přípravky splňovat, je prokazatelně shodná účinnost, stejně jako způsob metabolizace a vylučování metabolitů z těla.
Generická léčiva jsou pravidelně kontrolována příslušnými úřady a laboratořemi a na trh jsou uváděna až v okamžiku, kdy vyprší originálnímu produktu patentová ochrana. Nejčastěji využívaným generikem je např. náhrada Viagry a přípravků obsahujících účinnou látku Tadalafil. Pro oddálení ejakulace se využívá známý preparát Dapoxetin, který mimo jiné zamezuje zpětnému vychytávání serotoninu ze synapsí, čímž je tento neurotransmiter pro organismus dostupný ve větším množství.

Lacinější už to nebude

Krásné byty, úsporné domy, interiéry podle představ. To vše se lidem postupně naplňuje, tak jak si to lidé přejí. I když jsou někteří zadluženi „až po uši“. I když se zdvíhají platy a důchody na jedné straně, tyto peníze hned zmizí z našich peněženek z důvodu zdražování.
Je nejvyšší čas, jak začít peníze šetřit. A začít se dá jednoduše v každé domácnosti. Je mnoho osvědčených rad, které stojí za to, jak se dají ušetřit ročně nejenom stokoruny, ale i tisíce korun.
euro ve vodě


Pokud začnete šetřit už dnes, při ročním vyúčtování energií a vody můžete být velmi mile překvapeni, že peníze, které byste z důvodu zdražování museli zaplatit, tak si je užijete tak, co vám přinese radost.

     v  Pokud plánujete například rekonstrukci bytu nebo domu, pravděpodobně to bude nejenom o touze proměny interiéru podle vašich představ, ale důvodem je i to, jak snížit náklady na bydlení.

 baterie umyvadla

     v  Úspora energie ve formě osvětlení spočívá ve výběru žárovek, které dokážou snížit spotřebu energie až o 80%. Týká se to jak úsporných, tak LED žárovek. Před zakoupení byste si měli předem ujasnit, jaké světlo budete chtít v jednotlivých místnostech (teplé, studené, se snižováním osvětlení, Led pásky a jiné). Podle své potřeby intenzity osvětlení tak máte možnost si vybrat kvalitní žárovky jak přes internet nebo přímo ve specializovaných obchodech. Tato menší investice se vám několikanásobně vrátí, protože například LED žárovky mají až 5 let záruku.

Kdyžsi snížíte TEPLOTU radiátorů o 1°C, hlavně, když budete v zaměstnání a děti ve škole, tak zaručeně ušetříte. Budete určitě mile překvapeni, že na Fa za elektřinu bude až o 2000,- tisíce korun méně. K tomu Vám poslouží regulace na radiátorech

 termostat topení

     v  Bez vody nemůžeme existovat.  Bude čím dál vzácnější, a ani si u nás v současnosti neumíme představit, jak bude drahá. Nejvíce jednoduché šetření vodou v každé domácnosti je mít namontované úsporné perlátory na každém vodovodním kohoutku a úspornou sprchu, která se dá nastavit podle vlastní potřeby. Průměrná rodina 2 dospělí s dvěma nebo třemi dětmi tak může ušetřit 40 až 50 litrů vody DENNĚ. Takže si každý může spočítat, kolik litrů vody se dá ročně ušetřit.

 

Nápadů a dobrých rad, jak si nenechat jen tak rozkutálet penízky z peněženky, je hodně. Stojí za to je využít

Rtuť může být i prospěšná

Rtuť v ovzduší, ať už jde o exhalace nebo o její prosté odpařování z jakéhokoliv zdroje, je pro člověka zdraví a život ohrožující. A byť se o ní říkává, že kromě jejích par sama o sobě člověku moc neuškodí a klidně projde i trávicím traktem, aniž by vyvolala otravu, brojí se tu proti ní, kde se jenom dá.

Jste-li v mém věku, určitě si ještě vzpomenete, proč byla zakázána dokonce i výroba nezpochybnitelně užitečných lékařských teploměrů obsahujících právě rtuť. Jak politici vyprávěli, když se takový teploměr rozbije, máme tu zamoření, a když se taková rtuť z něj nechá v uzavřené obývané místnosti, může člověka vážně poškodit. A to se muselo zakázat.

 světlo žárovek

Ovšem ne vždy je rtuť zlo. Jistě, může být zlý pán, ale také dobrý sluha. A když se s takovým sluhou rozumně zachází, nic se nemůže stát.

A tak třeba i dnes používáme rtuťové výbojky. Protože taková https://www.torch2.cz/rtutova-vybojka-je-platnym-hracem-na-poli-osvetlovaci-techniky/.

Samozřejmě, že jsou tu i hlasy hovořící proti používání tohoto typu svítidel, jež mají svůj kus pravdy. Tyto varují, že

1)      vysokotlaké rtuťové výbojky nižších příkonů jsou méně účinné než jiné typy výbojek

2)      se nehodí pro stmívání

3)      je nelze po vypnutí při provozní teplotě ihned znovu zapnout a musí se napřed nechat vychladnout

4)      při rozbití výbojky hrozí nebezpečí kontaktu se rtutí a vyřazené kusy se musí likvidovat jako nebezpečný odpad, což může zamořovat přírodu a škodit zdraví

Ovšem každá mince má svůj rub i líc, a tak současně platí i hlasy oponentů těch právě zmíněných, kteří se staví za tento typ výbojek, protože tyto

1)      mají ve srovnání se žárovkou výrazně delší, až šestnáctitisícihodinovou životnost

2)      nepoužívají žádný zapalovač ani podřadník a tak spoří náklady na osvětlovací zdroj, mohou nahrazovat klasické žárovky

3)      snižují náklady na údržbu, protože jediné, co je nutno s nimi v tomto ohledu dělat, je vyměnit je, když doslouží

4)      jsou vzhledem k výkonu velmi levné

5)      velmi rychle nabíhají do plného pracovního výkonu

6)      nejsou nijak háklivé na okolní teplotu a pracují spolehlivě ve vedru i mrazu

 svítící žárovka

A tak u nás stále používáme rtuťové výbojky. Ony baňky z křemičitého skla obsahující koncentrované rtuťové páry, v nichž se vytváří UV záření, jež se díky vrstvě luminoforu mění na světlo. Nezávadné a levné světlo.

Které může používat každý, kdo má temno doma a nikoliv v hlavě.