První počítačové hry se v socialistickém Československu vyvíjely již v 60. letech


První počítačové hry v době socialismu se objevily již na konci 60. let. Zdá se to přinejmenším podivné, ovšem lidé se dokázali bavit již v době, kdy se na našem území provozovaly mainframové počítače ve speciálně vybavených klimatizovaných sálech. Byly to podnikové výpočetní systémy většinou na zpracování mzdových listů a pro materiálně technickou základnu. Pracovali v nich programátoři a operátoři, kteří stroje obsluhovali s pomocí děrných štítků a magnetických pásek, a výkon tehdejších počítačů o velikosti šatní skříně byl tak mizivý, že by se nedal srovnávat ani se soudobým levným modelem chytrého telefonu.
nápis v mracích
Programátoři ve volných chvílích vyvíjeli různé hry pro své pobavení a některé z výtvorů jsou dnes dokonce na Internetu k nalezení. Kolují na různých „retro“ webech a lze je spustit přes emulační rozhraní.

Někteří možná ještě pamatují osmibitové zázraky techniky

Šíření takových her v té době nebylo ovšem vůbec snadné. Programátoři se nejprve museli osobně setkat a předat si zdrojové kódy, které se musely ručně do počítače zadat, v té době neexistovala v Československu síť, že by bylo možné odesílat cokoliv formou elektronické pošty. V 80. letech se programy zaměřené na počítačové hry šířily v některých populárně naučných časopisech a cenzura v té době již výrazně opadávala ve srovnání s dobou před dvaceti lety, navíc vědeckotechnickému pokroku málokdo bránil. A počítačové hry do tohoto sektoru kupodivu zapadaly.
dva hráči

ZX Spectrum Plus

V polovině 80. let se na veřejnosti objevily první modely zahraničních počítačů, připomeňme např. výrobek ZX Spectrum, byly to osmibitové stroje, do nichž se program snímal pomocí kazetového magnetofonu. Digitální podoba dat se převáděla do analogové podoby na magnetický pásek v kazetě, kazety si lidé mezi sebou půjčovali a duplikovali a tím se programy mohly šířit.
černý řadič
Připomeňme si např. oblíbenou hru Manic Miner, Prince of Persia, neboStar Trek. Hry byly pochopitelně (většinou) dvojrozměrné a některé z nich byly jen v černobílé verzi. Primitivnější hry měly výstup vyvedený dokonce jen na tiskárnu. Na konci 80. let se na trhu objevily první PC – Personal komputery a hry se již mohly šířit přes diskety. Jednou velmi oblíbenou hru, jejíž obdoba se hraje i v současné době, jsou arkády, hra se tehdy jmenovala Arkanoid.

Jak získat uznání od šéfa?

Pracujete-li v týmu, kdy úvodní i konečné slovo má šéf, je logické, že s ním chcete být zadobře. Ať už se jedná o velkou skupinu lidí, která svého nadřízeného vídá jen o výročním zasedání, anebo o malou partu, kde jsou vztahy nastaveny téměř na kamarádské bázi a jste v kontaktu každý den, shodneme se na tom, že být zadobře se svým šéfem je nadevše.

struktura seo

Proč se vám to vyplatí?

·         Postaví se za vás! Ať se stane cokoli, víte, že v něm máte oporu a že vás vezme pod svá ochranná křídla.

·         Můžete se od něj mnoho naučit. Lídr je zpravidla zkušený ve svém oboru a je nezbytné snažit se od něj pochytit veškeré možné know-how, které se vám bude v budoucnu hodit.

·         Díky němu získáte dobré kontakty. Každý vedoucí ví, že je nezbytné mít dobré vztahy napříč celou společností, ve které pracujete. Díky této filosofii a jeho kontaktům si můžete rozšiřovat svou síť kontaktů, která se vám bude vždy hodit.

Lehko se poví, těžší je tomu dostát. Je řeč o tom, jak získat šéfovu náklonnost. Samozřejmě není namístě nic jako podlézání a pochlebování – nejenže to není fair play, navíc to váš šéf jistotě brzy odhalí a pokud má srdce na pravém místě, nebude mu to vůbec příjemné.

Zvolte elegantnější cestu, která je tou správnou. Držte se následujících kroků:
struktura seo

·         Buďte jeho pravou rukou! Je potřeba zařídit nějakou otravnou administrativu, která mu komplikuje práci? Chopte se toho! Potřebuje asistenci při nějaké významné akci nebo prezentaci? Jděte s ním. Objevil se nějaký urgentní pracovní úkol, který je potřeba neprodleně vyřešit? Zdržte se v práci o chvíli déle a pomozte mu!

·         Ptejte se! Každého nadřízeného vždy potěší, když má nadšené diváky pro své příběhy a pracovní historky. Zajímejte se o detaily, ptejte se na jednání nebo různé projekty, kterých je součástí – co bude moci a bude chtít, vám jistě s radostí poví.

·         Svěřte se! Nebojte se přiznat, že vám v práci něco nejde. Mluvte s ním o sobě, buďte sebekritičtí a nebojte se také pochválit. Ukážete tím, že máte dobrou sebereflexi a že dokážete být i ve vztahu sami k sobě objektivní.

Současná světová náboženství

1.       BUDDHISMU
 Neteistické → vychází z Buddhovo učení
·         osvobození od koloběhu života → vysvobození z nevědomého egoismu
·         osobní zkušenost → hledat pravdu, která odpovídá jejich zkušenosti a nechtít jednoznačné vysvětlení
·         cesta k probuzení
 
 

Místo vlivu Rituál Symbol Dělení Literatura Doba vzniku Počet věřících Místo vzniku
Asie meditace 8 šťastných symbolů Buddhy Dělení se učení Tipika 6-5 st. př.n.l Více než 300000 mil. Indie

 
 ruce na knize
 
2. ISLÁM
·         Založena na učení proroka Mohameda
·         Monoteismus
·         Pět zásad islámu:
2.       vyznávat, že není žádného jiného Boha a že Mohamed je jeho poslem
3.       povinné denní modlitby
4.       půst v měsíci ramadánu → během měsíce ramadánu se muslimové během dne zřeknou pití a jídla
5.       věnovat částku chudším vrstvám
6.       pouť do Mekky

Místo vlivu Posvátná místa Dělení Literatura Doba vzniku Počet věřících Místo vzniku
Severní Afrika Mešita Sunna (75-90%)
Šíity
Korán 7. st.n.l
(622)
1.6 miliard
2 nejrozšířenější
Damašek a Mekka

3. HINDUISMUS
·         Polyteismus
·         Bohové jsou Bhrama, Višnu, Šiva Ganéša
·         Posvátná zvířata (např. kráva)
·         Teorie o světu a času → Manuovo zákoník → Brahma stvořil svět a ten je systematicky ničen
·         Stvoření
·         Reinkarnace

Místo vlivu Rituál Instituce Dělení Literatura Doba vzniku Počet věřících Místo vzniku
Indie 2x denně modlitby brahmání historické Védy 1000 př.n.l. Téměř jedna miliarda (3. nejpočetnější) Indie

sochy andělů

4. KŘESŤANSTVÍ
·         Vychází ze starého zákona (judaismu)
·         Věří, že Ježíš Kristus je syn boží a spasitel
·         Desatero
·         Monoteistické

Místo vlivu Rituál Symbol Dělení Literatura Doba vzniku Počet věřících Místo vzniku
Evropa Křest, svatba, biřmování, pohřeb, zpověď, modlitba Kříž Pravoslavné
Katolické
Protestanské
Bible (starý a nový zákon) 0 našeho letopočtu Více než 2 miliardy (nejrozšířenější

 

Jeruzalém (Izrael)

5. JUDAISMUS
·         Monoteistické
·         2 praotcové → Abrahám a Jákob
7.       Bůh je jeden.
8.       Bůh je netělesný.
9.       Bůh je věčný.
10.    Jedině Bůh sám může být uctíván.
11.    Proroctví zaznamenaná v Tóře jsou pravdivá.
12.    Mojžíš byl největším prorokem.
13.    Tóra je božského původu.
14.    Tóra je neměnná a nezaměnitelná.
15.    Bůh je vševědoucí.
16.    Je odměna za dodržování přikázání a trest za jejich porušování.
17.    Mesiáš jistě přijde.
18.    Nastane vzkříšení mrtvých.

Posvátná místa Symbol Dělení Literatura Doba vzniku Místo vzniku
Synagoga Davidova hvězda, sedmiramenný svícen Ortodoxní, Konzervativní, Progresivní Bible (starý)
Tanach
Tora
13. st.př.n.l (nejstarší) Izrael

DALŠÍ NÁBOŽENSTVÍ

KONFUCIANISMUS
·         Čína
·         zakladatel: Konfucius
·         zdůrazňuje správné chování a disciplínu
·         mnoho lidí to považuje za životní postoj a morální systém než za náboženství
TAOISMUS
·         Čína
·         zdůrazňuje niternost, umírněnost a život v harmonii s přirozeným během věcí

Noční pomočování u dětí

Záležitost, se kterou se potýká mnoho rodičů, kteří si s ní nevědí příliš poradit. Tou je pomočování, které nastává obzvláště v nočních hodinách a provádí nejen vás, ale dítě – stresem, který sebou přináší.
Chcete, aby byla tato kapitola už za vámi? V tom případě hledejte řešení.
spící děťátko

Co může být jeho příčinou?
1.     Věk– ten rozhoduje v případě, že vaše dítě ještě nedozrálo do stádia, kdy se v noci na záchod budí samo. Proto můžete narazit na problém, že je jeho postel každé ráno mokrá a vaše dítě rovněž. Způsob, jak situaci zachránit pro vás může být ten, že vašemu dítěti pomůžete. Několik měsíců ho zkuste na noční potřebu budit (nejlépe ve stejných hodinách) a uvidíte, jestli se časem nezačne budit samo.
2.     Nachlazení– v případě, že vaše dítě onemocní, musí se nad tím přimhouřit oči a tak nějak počítat, že se to může stát. I nepatrné nachlazení nutí chodit děti v průběhu dne na záchod i v případě, že tolik nepijí. V noci tomu nebude jinak a na toaletu ho budete muset doprovodit o něco častěji.
3.     Neurologické potíže– i malé děti můžou mít problémy s ledvinami, močovým měchýřem nebo jednoduše s častým únikem moči. V takovém případě, kdy máte na toto tvrzení podezření, byste s ním měli navštívit lékaře, který jeh stav zhodnotí, popřípadě vám pomůže.
spánek s hračkami

Skončí to někdy?

Je pochopitelné, že vás tato situace nebaví a jste z ní vyčerpaní. Trpělivost je však na místě, protože ze zdravotního hlediska je odborně vzato, že pomočování se toleruje dětem do pátého roku jejich života. Nezoufejte proto, když máte mladší dítě, které do stádia, kdy už nemá pleny, ale problémy s pomočováním ano, ještě nedozrálo.
Ze začátku si můžete pomoci tím, že se postaráte o to, aby vaše dítě nemělo den co den mokrou matraci, na které spí. Kupte mu nepromokavé prostěradlo nebo podložku, která zachytí tekutinu a lze ji snadno vyprat a opětovně použít. A nemějte obavy, každý problém má řešení a jednou jeho intenzita ustoupí až zcela vymizí.

Financování kavárny – co a proč byste měli vědět


Zaprvé, je to rozhodně běh na dlouhou trať. Nikdo nevybuduje podnik přes noc, v případě pohostinství už vůbec ne. Čekají vás měsíce dřiny, počítání a účtování, vybírání hlavních zásobitelů. Promyšlený marketing, který je v tomto případě opravdu důležitý, bude na běžném pořadu dne. Jak jinak by se o vás také široká veřejnost dozvěděla? Přesto je tu však základní problém, docela jiného charakteru. Položte si otázku– mám já vůbec na kvalitní, prosperující kavárnu, potřebný kapitál?
káva u zápisníku.jpg

·         Vybavení interiéru

Dnes se hraje o vzhled, působení, myšlenku. S takovým množstvím poboček na kavárenském trhu musíte být něčím originální, zaujmout na první dobrou. A k tomu se váží nemalé náklady. Barové stolky, křesílka, stolečky, nějaká ta květiny či váza…To vše se dokáže vyšplhat do astronomických výšek, pokud tedy nemáte zájem o kavárnu ve vintage stylu. Což ve finále není vůbec špatný nápad!

·         Samotné přístroje

Jak připravíme kávu bez kávovaru? Odpověď je v celku jednoduchá, nijak. Pro začátek nemusíte vybírat úplně ty nejdražší spotřebiče, přesto je tu však seznam věcí, bez kterých se zkrátka a dobře neobejde žádný podnik. Plánujete i drobné specialitky či domácí dezerty? Připravte se na zařizování drobné kuchyňky, a to se vším všudy.
časopis u konvice.jpg

·         Připojení, internet, WIFI

I s tímto je nutné počítat, pokud chcete zákazníkům dopřát ten nejvyšší možný servis.

·         Personál

Kvalitní a usměvaví zaměstnanci jsou naprosto nejvyšší prioritou, jelikož vašemu podniku dodají jakousi vlastní jiskru, atmosféru. Je proto vždy dobré zamyslet se nad tím, zda vám po všemožném investování do základních potřeb komplexu, jako je třeba měsíční nájem, energie, voda… zbyde dostatek kapitálu pro vaše kolegy.
Celý tento článek pojednává o skutečně přízemních, velmi základních faktech, které jsou jen špičkou ledovce celého financování kavárny. Rozhodně se jedná o nelehký úkol, navzdory tomu, pokud na podobné podnikání máte opravdu dostatek kuráže a schopností… směle do toho!

Kvalitní kosmetické produkty v drogeriích, které musíte mít!


·         Garnier Pure Active 3 IN 1 s aktivním uhlím – určitě jste už slyšeli o novince, která není na trhu zas tak dlouho. Jedná se o přípravek, který obsahuje aktivní uhlí, výtažek z borůvky a kyselinu salicylovou. Můžeme ho využít třemi různými způsoby – na bázi čistící masky, peelingu, nebo čistícího gelu. Jeho složení příznivě ovlivňuje problematickou či mastnou pleť a bojuje proti černým tečkám. Masku můžeme aplikovat pouze 3x týdně. Naopak jako čistící gel nebo peeling smíme používat denně.
 produkty na líčení.jpg
·         Garnier SKIN NATURALS Black Tissue Mask – maska ze stejné řady jako předchozí produkt. Tentokrát konkrétně maska, která je určena na pouhé jedno použití. Je obohacena o LHA, kyselinu hyaluronovou a výtažky z černého čaje. Opět působí proti černým tečkám, a velmi příznivě ovlivňuje mastnou a problematickou pleť. Po přiložení na pleť necháme působit 15 minut a poté pouze otřeme.
kosmetické produkty.jpg 
·         Garnier Botanic Therapy ricinový a mandlový olej – vlasový šampon, který je složen pouze z přírodních látek obohacený o ricinový a mandlový olej vlasy vyživuje a posiluje od kořínků. Bojuje s tendencí vypadávat a lámat se. Neobsahuje parabeny, tudíž je určen také pro každodenní použití. Jeho účelem je dosáhnout silnějších a hustších vlasů, které budou vypadat den ode dne zdravěji. Pro lepší výsledek můžete dokoupit balzám nebo bezoplachovou péči. V drogeriích najdeme více druhů (například s medem a propolisem, olivovým olejem nebo se zeleným čajem). Každý si přijde na své dle typu vlasů.
 
·         BIONE COSMETICS SOS – sprej na vlasy působící proti padání vlasů a na podporu růstu, který se vyrábí pro ženy i muže obsahuje protein Noggin – pro růst vlasů, faktor FGF, keratin, taurin, biotin a ostatní nukleotidy. Neobsahuje silikony ani parabeny, tím pádem je vhodný k dlouhodobému používání. Pomůže nám dosáhnout nejen rychlého růstu a zamezení vypadávání, ale také zahuštění.
 
·         Garnier Fructis Banana Hair Food – pokud máte zničené a suché vlasy, pomůže vám banánová maska, která nejenže neobsahuje silikony a parabeny, ale je především až z 98 % přírodního původu. Přípravek můžeme použít jako masku na vlasy, bezoplachovou péči, nebo balzám. Je schválen bezpečnostním oddělením a dermatologicky testován.
 

Skvělé tipy pro kancelářský život


Klesá-li vaše pracovní nadšení i morálka nezastavitelnou rychlostí a nálada se vám zvedne jen při myšlence na dovolenou, je zřejmě v něčem problém. Vyzkoušejte následující tipy k tomu cítit se v práci lépe a své povinnosti zvládat s úsměvem.
laptop a káva.jpg

Slunná kancelář

Nory jsou pouze po zajíce. Pokud patříte k těm, co ráno lezou s postele po slepu a v práci potají pospávají, zkuste se probudit denním světlem. Odestřete žaluzie oken, nebo alespoň rozsviťte. Uvidíte, že se vám oči klížit přestanou.

Okysličený, svěží mozek

Už ve škole nás učitelky nutili o přestávkách pořádně vyvětrat. Ať už jste v kanceláři sami nebo v týmu, větrejte si pravidelně. Nejen že tím zamezíte množení bacilů uvnitř místnosti, ale čerstvý, pokud možno chladný vzduch vaší hlavě prospěje a povzbudí vás.

Zavodněné tělo

Pořádná sklenice vody na pracovní stůl patří stejně jako třeba počítač. Dodržujte pravidelný pitný režim a uvidíte, že se migrény zbavíte snáz než práškem. Pozor ale na kávu. Ta se počítá jako minusová tekutina a měli byste na ni vypít vody více. Stejně tak na energetické nápoje.
ženy a lístečky.jpg

Narovnané tělo, vzpřímená hlava

Pokud trpíte v práci migrénami i přes správný pitný režim, bude chyba možná ve vašem držení těla. Krční páteř ovlivňuje mnoho dalších orgánů, a pokud jste v tomto místě nepřirozeně zalomení, může vás poté nepříjemně bolet hlava. Umístěte si proto monitor do výšky očí, příliš se nesklánějte a seďte rovně.

Oběd jako od maminky

Naši aktivitu ovlivňuje mnoho faktorů a jídlo je jedním z nich. Mělo by začít už dobrou vydatnou snídani, nejlépe doma, jinak v práci. Zapomínat byste neměli ani na svačinu mezi snídaní a obědem a poté i po něm – trávíte-li v práci i odpoledne. Oběd by měl být nejlépe teplý, spíše lehčí.

 

Doufáme, že odteď se při dodržování těchto zásad budete v práci cítit lépe a povinnosti se vám budou řešit lehčeji.

JARNÍ TRENDY

Zvonové rukávy
Stejně jako loni jsou i letos trendy zvonové rukávy na šatech nebo košilích. Jde o poměrně výrazný prvek, který stačí doplnit s jednoduchými kalhotami nebo sukní a budete zaručeně trendy.
dívka v kabátu
Pastelové barvy
Letos letí pastelové barvy, zejména světle modrá tzv. baby blue a světle růžová tzv. baby pink. Tyto dvě barvy se dají i skvěle kombinovat a dohromady vypadají opravdu dobře.

Výrazné barvy
Výrazná červená nebo oranžová barva jsou letos opravdu in. Stačí však jeden výrazný kus v této barvě.
džínová bundička
Proužky a puntíky
Tyto nesmrtelné vzory budou trendy snad vždycky. Máte-li obavy, aby vás pruhy nerozšiřovaly, vybírejte si z kousků, které mají pruhy svislé. Puntíky nechte vyniknout na jednoduchých kouscích a nekombinujte s dalšími výraznými prvky.
Aplikace
Různé výšivky, nažehlovačky, nášivky a podobné aplikace jsou stále módní. Přidělat na oblečení si je můžete i sami, není to nic těžkého.
Trenčkot
Nesmrtelný trenčkot zřejmě z módy nikdy nevyjde. Působí neuvěřitelně žensky a zároveň rafinovaně. Skvěle vypadá jak ke kalhotám, tak k jarním šatům. Využijete ho do práce i na procházku do města. Koupit si můžete výrazné barvy jako královsky modrá, černá, červená nebo zvolit klasický světle hnědý.
Pohodlné mikiny
Oversize mikiny jsou tak neskutečně pohodlné a příjemné na nošení, že se do nich určitě zcela zamilujete. Můžete je nosit s kalhotami nebo vyzkoušet i odvážnější kombinaci se sukní, oboje vypadá fantasticky.
 košile přes šaty
Květinové vzory
Obzvláště květinové jarní šaty jsou trendy snad každou sezónu. Působí žensky, a navíc jsou pohodlné. Doplnit je můžete s jednoduchými balerínami, botaskami nebo lodičkami.
Denim
Džínovina je v kurzu stále, ale letošní jaro o trochu více než obvykle. Navíc můžete zkusit vytvořit celý denimový outfit. Stačí vám k tomu dobře padnoucí džíny a džínová košile či bunda. Je potřeba trochu citu, ale výsledek bude perfektní.

Úžasné bylinky: neodolatelné kombinace chutí a barev!

Jarní čas vybízí k tomu, abychom zase po roce zkrášlili naše zahrádky květinami, a pro své zdraví zasadili nějakou tu zeleninu nebo bylinky.
 
Pokud byste rádi pěstovali, ale zahrádku nemáte, nezoufejte. Čím dál více oblíbeným způsobem pěstování se stává pěstování v truhlících nebo květináčích, které umístíte jednoduše za okno nebo na balkon.
 bylinky na talíři
Budete letošní rok zkoušet vypěstovat nějakou rostlinku poprvé? V tomto článku se dozvíte, jak hravě na to, a že takové pěstování bylinek je především zábava.
 
Pěkně vyrostlé, rozkvetlé bylinky lahodí nejen oku, ale i chuti.
V truhlících můžete kombinovat různé druhy bylinek (ty, které se v sousedství snesou) a využít je tak i jako dekorační doplněk ve Vašem bytě (i když ne na stálo).
Pokud rádi při vaření experimentujete, zasaďte si šalvěj, medvědí česnek nebo rozmarýn, tyto jsou v kuchyni velmi oblíbené.
 
Aby se naše bylinky měly pěkně k světu, je potřeba mít na paměti, že ke svému růstu potřebují dostatek světla, tepla a pravidelnou zálivku (ale ne přemokření).
 
Pojďme si přiblížit pár zásad, které bychom měli dodržovat při pěstování bylin za oknem.

  • truhlíky stavíme na jihozápad (dostatek světla)
  • dobré je květináče občas otočit (rostlinky se nebudou vytahovat za světlem)
  • přemístit květináče na balkon je lépe až po 14. květnu (po zmrzlých mužích)
  • na bylinky nemá celý den slunce přímo pálit (můžeme lehce zastínit)
  • rostlinkám se dobře daří při teplotě 15 – 20 stupňů
  • netřeba zbytečně hnojit (případně hnojivo na přírodní bázi)
  • sklízíme v době před vykvetením
  • nesklízíme celou nať (bylinka už nemusí obrůst)

 pěstování máty
Jak už jsme se dozvěděli, bylinky se nechají kombinovat v jednom truhlíku, který pak vypadá velice pěkně a také příjemně zavoní.
Důležité jesjednotit ty druhy, které se dobře snesou. Můžeme si tedy dopřát kombinaci bazalky, majoránky, saturejky a kerblíku. Dále pažitka, šalvěj, dobromysl a mateřídouška se vedle sebe dobře pěstují.
 
A konečně si můžeme díky svým bylinkám dopřát i kulinářský zážitek.
 
Šalvěj využijete především při přípravě rolád a dušených jídel. Nebo si můžete vyrobit vynikající šalvějové máslo, kdy do rozpuštěného másla přidáte její lístky a restujete, dokud nezprůhlední.
 
Medvědí česnek má v kuchyni široké využití a dobře nahradí česnek klasický. Své menu můžete díky němu obohatit o různá pesta a tapenády. Pokud chcete medvědí česnek ochutnávat po celý rok, můžete z něj připravit i olej.
 
Rozmarýn se skvěle hodí k pečeným masům. Určitě byste ale netypovali, že může chutnat i ve slaných koláčích.
 
Chcete si uchovat bylinky i v zimních měsících?
 
Kromě typického sušení bylinek (svázanou nať zavěsíme na suché místo) pro Vás máme skvělý typ jak na to.
Voňavých kostek docílíte tak, že nať (např. libečku, petrželky) nasekáte na kousky, nasypete do tvořítek, zalijete vodou a necháte zamrazit.
Jednoduše potom můžete kdykoliv sáhnout do mrazáku a pokrm dle libosti dochutit.

Ne-daleký zábavný park

Máme před sebou dovolenou nebo volný víkend a nemůžeme přijít na to, jak ho využít společně s drahou polovičkou nebo s celou rodinou? Na výběr je skutečně mnoho různých věcí a jednou takovou zajímavou a velmi oblíbenou může být návštěva zábavného parku. Takový zábavný park je většinou otevřený po celý rok a není nutná žádná rezervace, takže pokud se rozhodneme doslova na poslední chvíli, tak není nic ztraceného. Navíc spousta atrakcí se nachází venku i pod střechou, což nám tuto zábavu nepokazí ani špatné počasí.
 obří kolo
Vyrazíme blízko?
V České Republice je na výběr opravdu velká spousta. Například můžeme se vydat do zábavného parku v Kamenici nad Lípou, která leží mezi Jihlavou a Táborem. Využít zde můžeme třeba mini Zoo, cestu za pokladem nebo únikovou hru. Všechny informace jsou dostupné na internetových stránkách „pohadkova-rise“ včetně podrobného popisu všech atrakcí.
 rafting na divoké vodě
Vyrazíme daleko?
Ale také jste určitě slyšeli o známém „Disneylandu“ v blízkosti Paříže s oblíbenou dětskou postavičkou Mickey Mouse. I v tomto případě najdeme na internetu spoustu informací.
Nejde jen o běžnou zábavu, kterou známe my i naše děti. Je to velmi velký park, a proto je možná i tak oblíbený a vyhledávaný. Jeho návštěvnost vyžaduje opravdu dostatek časového prostoru, abychom měli šanci vyzkoušet všechny atrakce. K dostání se zde nabízí vstupenka jednodenní, dvoudenní nebo také třídenní. Využít můžeme například nevšední vesmírnou horskou dráhu nebo naopak známou a přesto velmi zajímavou atrakci piráti z Karibiku. A koho by právě tato volba nezaujala? Určitě malé i velké.
 jízda na autodromu
Hledat v našich myšlenkách zábavu už tedy nemusíme. A pokud se rozhodneme pro jakoukoliv, tak určitě strávené společné chvíle s blízkými budou velice zajímavé. Avšak návštěvou právě zábavných parků určitě nic nezkazíme. Zážitky jsou velmi cenné a samotný výběr je jen na nás. Stačí si výlet naplánovat a vyrazit v ten správný čas a na to správné místo…